Granexport logo

O kompaniji Granexport

Preduzeće za uvoz i izvoz žitarica "GRANEXPORT" osnovano je 30.07.1952. godine. Firma od 1999. godine posluje kao Akcionarsko društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, a od 2014. godine kao Društvo sa ograničenom odgovornošću.

Osnovnu delatnost firme predstavlja:

Od  osnivanja, firma GRANEXPORT  na unutrašnjem i  svetskom tržištu brižljivo gradi poziciju pouzdanog poslovnog partnera u agrobiznisu.

Granexport silos

Izgradnja Silosa

U uverenju da kvalitetno trgovanje žitaricama iziskuje i adekvatne objekte za skladištenje i pretovar, Granexport se 1969. godine opredeljuje da  izgradi silos u Pančevu, kapaciteta 50.000 tona, koji  i danas predstavlja najveći utovarno-istovarni kapacitet za žitarice na Dunavu uzvodno od Konstance. Na istoj lokaciji, uz Luku Dunav, pored Silosa je 1972. godine pušten  u pogon mlin za preradu kukuruza, kapaciteta 40.000 tona, koji je sagrađen po italijanskoj tehnologiji. 

Oslanjajući se u najvećoj meri na sirovinsku bazu Južnog Banata Granexport je uspostavio dugoročne partnerske odnose kako sa poljoprivrednim kombinatima tako i sa velikim brojem individualnih poljoprivrednih proizvođača.

Evropski standardi

Nakon izgradnje objekti su pažljivo održavani i rekonstruisani u cilju očuvanja i stalnog poboljšanja standarda poslovanja, koji je davno dostigao evropski nivo.

Granexport je uveo i primenjuje integrisani sistem menadžmenta usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001:2008, HACCP, ISO 14001:2005, FSSC 22000 i OHSAS 18001:2008.

Kvalitetna sirovina za proizvodnju i izvoz

U želji da obezbedi kvalitetnu sirovinu za proizvodnju i izvoz Granexport se sve više okreće prema svojim dobavljačima, u nastojanju da im obezbedi kvalitetno seme i dovoljne količine adekvatnog veštačkog đubriva, kako bi  na svojim parcelama  sve poslove uradili kvalitetno i u optimalnom roku i ostvarili dobar rod i dobar kvalitet.

Nastojanje firme Granexport DOO da u svom  poslovanju poveže potrebe i interese svakog individualnog proizvođača sa potrebama i  interesima renomiranih svetskih kompanija se potvrdilo kao uspešno i odrazilo na  ostvarivanje pozitivnih rezultata u  poslovanju od osnivanja do danas.

Aktuelno iz Granexporta

  • 24.05.2023.

    Granexport je dobitnik tri velike zlatne medalje i plakete za vrhunski kvalitet na 90. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

    Pročitajte više
  • 06.07.2021.

    Granexport je dobitnik tri velike zlatne medalje na 88. Međunarodnom sajmu poljoprivrede

    Pročitajte više
Sve vesti